האם התרבות שלנו מעודדת נרקיסיזם?

נרקיסיסטים. נראה שהם נמצאים בכל מקום. האם התרבות שלנו בכלל, והמדיה החברתית בפרט, מטפחות נרקיסיזם או שהן פשוט נותנות במה ולגיטימציה לנרקיסיזם שכבר קיים אצל אנשים?

צלילים פשוטים

לאחרונה אני עסוקה בפשטות והאטה. הפעם זו היתה איטליה שהנכיחה לי פשטות. ובאיטליה, כל מה שפשוט גם יפה כל כך. וזה שלח אותי לחשוב על צלילים פשוטים…