נקודת הסינגולריות

לפעמים אני רוצה לשהות באיזו נקודה מזוקקת אחת של עושר פנימי, עוד לפני שאני יוצאת איתו אל העולם.