מיקוד פנימה או החוצה?

מתקיימת בי דילמה תמידית – בין הלבד לביחד, בין המיקוד פנימה והחוצה. ואולי הם דווקא יכולים לחיות יחד בהרמוניה?