הדרך השלישית

נדמה שהאלימות גוברת מדי יום. אולי הגיע הזמן שבמקום להוציא זה על זה את הרגשות הקשים, נלמד להתמודד איתם?