התמסרות או כניעה?

אני מנסה ללמד את עצמי השהיה. לא למהר לפתור, להגיב, לעבד כל רגש או מחשבה – אלא פשוט לתת להם להיות בי, גם אם מדובר במצב לא נוח. המוזיקה, כרגיל, נחלצת לעזרתי.