סודות מהפנים לחוץ

אני מנהלת מערכת יחסים מורכבת עם הפנים לחוץ. האמת? גם עם החוץ לפנים. בשנים האחרונות, כשמתקרבת תחילת שנה, אני מחליטה לעבוד על נושא מסוים. אני שמה עליו את הזרקור הפנימי, ובאופן בלתי מפתיע, הוא מגיע אלי כשיעורים שוב ושוב. בשנה שעברה עבדתי על אותנטיות. זה היה מרתק. חלק מהאותנטיות מתבטאת בעיני באחדות בין הפנים לחוץ. […]