קלילות = שטחיות??

לאחרונה אני חושבת לא מעט על היכולת שלנו באמת להיות בשמחה, בקלילות, בתוך הטוב שיש בחיים שלנו. וכמה אנחנו מעזים לשתף אחרים בטוב הזה? הלא התרגלנו לקטר, לרכל, לבכות על מר גורלנו יחד. האם גם שמחה יכולה לחבר בינינו? האם חבר אמיתי הוא לא זה שיכול באמת לשמוח בשמחתך ולא רק להתעצב יחד אתך? אני […]